خلاصه آماری فصلنامه

تعداد مقالات

151

تعداد نویسندگان

320

تعداد مشاهده مقاله

21,299

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

48,248

نسبت مشاهده بر مقاله

141.05

نسبت دریافت فایل بر مقاله

319.52

تعداد مقالات ارسال شده

233

تعداد مقالات رد شده

172

تعداد مقالات پذیرفته شده

17

درصد پذیرش

7

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

فصلنامه راهبرد دفاعی به استناد مجوز معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/9568 به تاریخ 1390/01/29، فصلنامه‌ای علمی- پژوهشی می‌باشد.


«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».


 فصلنامه راهبرد دفاعی به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند. 


نوع دسترسی به مقالات فصلنامه راهبرد دفاعی به‌صورت «باز» می‌باشد.


 

مشخصات کلی فصلنامه راهبرد دفاعی

    • کشور محل چاپ: ایران
    • ناشر: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
    • شاپا: 1723-1735
    • ضریب تأثیر: 0/104: IF-ISC
    • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
    • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
    • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
    • زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
    • حوزه تخصصی: موضوعات راهبردی دفاعی
    • نوع فصلنامه: علمی- پژوهشی
    • نوع مقالات قابل انتشار در فصلنامه: پژوهشی
    • روش استاندارد مأخذنویسی: APA
    • نمایه شده در: ISC- Magiran- Noormags- SID- Ricest
    • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
    • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقاله‌های دریافتی: 9 روز
    • میانگین بازه زمانی فرایند داوری و پذیرش مقاله‌ها: حداقل 12 هفته
    • آدرس الکترونیکی فصلنامه: mahnameh.csdr@gmail.com
شماره جاری: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، زمستان 1398، صفحه 1-179 

4. طراحی الگویی از کاربست قدرت نرم دیپلماسی دفاعی در اجرای سیاست‌های دفاعی ج.ا.ایران

صفحه 93-123

یعقوب یوسفوند؛ علی‌اصغر کاظمی‌زند؛ ابوالقاسم طاهری؛ سیدمصطفی ابطحی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-1723

بانک ها و نمایه نامه ها