بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

  • گلشاهی، بهنام [1] استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
  • گندم‌کار، امیر [1] استادیار اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

م

ن

و

ه

ی

  • یاری، احسان [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
  • یزدانی، حشمت‌الله [1] دانشجوی دکتری رشته‎ رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
  • یوسفی، اشکان [1] دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
  • یوسفوند، یعقوب [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران